Khamis, 29 November 2007

SAFF PIMPINAN PERSATUAN PEMBIMBING PELAJAR ISLAM KELANTAN (PPIK) SESI 2010/2011Selasa, 27 November 2007

HIDUP BIAR BERJASA


Barisan Pelajar Islam

Berjuang Untuk Keadilan

Berbakti Pada Agama

Membela Maruah Bangsa

Menuju Semangat Juang

Mengangaat Martabat Ummah

Perkaya Ilmu Di Dada

Bekalan Hidup Di Dunia

Hidup Biar Berjasa

Motto Perjuangan Kita

Akhlak Harus Di Jaga

Ukhwah Terpelihara

Kami Pelajar Islam

Menyahut Seruan Jihad

Berjuang Penuh Semangat

Demi Islam Tercinta

Pemimpin Berjiwa Gagah

Teras Kekuatan Kita

Bergerak Ke Satu Arah

Membina Khayra Ummah

Hidup Biar Berjasa

Motto Perjuangan Kita

Akhlak Harus Di Jaga

Ukhwah Terpelihara

Kami Pelajar Islam

Menyahut Seruan Jihad

Berjuang Penuh Semangat

Demi Islam Tercinta

Hidup Biar Berjasa!

Nukilan : Ustaz Hasri Harun


10 PERKARA ASAS TARBIAH


Rabbaniah : Bersumberkan dari wahyu Allah swt

Wasatiyyah : Pendekatan kesedrhanaan dan seimbang

Ijabiyyah : Positif dalam memandang alam, manusia dan kehidupan.

Waqi'yyah : Memahami reliti setempat

Akhlakiyyah : Menjaga adab, etika dan tatasusila sebagai mana akhlak Rasulullah SAW yang terpuji (68:4)

Syumuliyyah : Pendekatan menyeluruh

'Alamiyyah : Pendekatan Global

Syuriyyah : Syura sebagai sistem terpenting dalam membuat keputusan

Jihadiyyah : Melaksanakan tugas dakwah dengan seluruh potensi dimanfaatkan secara maksima

Salafiyyah : Memastikan keaslian dan kemurnian Islam terpelihara dari penyimpangan


PERINSIP DAN JATIDIRI PERGERAKAN


Konsep
  • Dakwah & Tarbiah
  • Juru Bicara Umat
Dasar
  • Non- Partisan (tidak memihak/mewakili kepada mana-mana parti @pihak)
  • Menegakkan Kebenaran dan Keadilan
Orientasi Pendekatan
  • Manhaj Malizyy ( Pendekatan di Malaysia )

SIKAP PPIK TERHADAP BEBERAPA ISU

1. Masalah Khilafah

2. Nasionalisme (Patriotik/Kebangsaan)

3. Perlaksanaan Islam

4. Pembangunan

5. Politk Kepartian

6. Tasawuf

7. Islah Sosial

8. Perpaduan Ummah

9. Kebudayaan


MODUS OPERANDI


PPIK berperanan sebagai elemen penyatu kepada hal ehwal kebajikan dan pergerakan pelajar Islam di peringkat kebangsaan. Fokus pergerakan PPIK adalah kepada pelajar-pelajar Islam untuk memperkukuhkan fahaman agama. Keahlian PPIK terbuka kepada semua pelajar anak Kelantan mahupun yang menetap di Kelantan daripada peringkat menengah hingga ke atas. Jaringan keahlian PPIK meliputi pelbagai institusi pengajian tinggi dan sekolah di seluruh Malaysia.

Fokus dan Skop Aktiviti PPIK

Pendekatan PPIK dalam setiap aktiviti yang dilaksanakan adalah berorientasikan dakwah dan tarbiah. Setiap program dan aktiviti yang dilakukan adalah mempunyai matlamat khusus dengan pengkajian serta perancangan yang teliti dari segi perlaksanaan dan program susulan. PPIK memberikan penekanan kepada dua skop aktiviti utama sepertimana berikut :

  • Aktiviti Dalaman

Asas Latihan dan Kemahiran
Penumpuan diberikan terhadap perkara-perkara asas yang perlu wujud dalam diri seseorang pelajar Muslim melalui siri-siri latihan kepimpinan, motivasi kendiri dan program-program pembangunan yang disusun secara berkala dari masa ke semasa. Bimbingan diberikan dengan asas-asas kerohanian dan cara hidup Islam yang syumul dalam menghadapi zaman kontemporari yang serba mencabar.

Pengembangan dan Pemantapan
Kemahiran asas yang diperolehi diperkembangkan melalui program dan bengkel-bengkel kemahiran sepertimana kursus dan bengkel yang telah dijalankan. Antaranya ialah Kursus Asas Fasilitator (4 fasa perlaksanaan), Bengkel Pengurusan Strategik dan Organisasi, Siri Latihan Kepimpinan Mahasiswa IPT (pemimpin mahasiswa) dan Bengkel Latihan Khidmat Masyarakat.

  • Aktiviti Luaran

Komuniti dan Pembangunan Masyarakat
Generasi muda merupakan elemen penting dalam mencorak pembangunan masyarakat. PPIK menyumbang pelbagai bentuk program dan aktiviti yang bersifat penyertaan pelajar secara terus bersama masyarakat umum dari pelbagai peringkat tanpa mengira umur, pangkat dan kawasan. Antara aktiviti yang dijalankan ialah Program Mahasiswa Bersama Masyarakat (MBM) yang mana di dalam projek ini mahasiswa turun kepada masyarakat desa dan pedalaman. Kedua ialah Program Penyelidikan Komuniti. Antara yang telah dijalankan ialah Projek Permasalahan Masyarakat Felda dan terakhir ialah projek Gerakan Mahasiswa Prihatin (GEMPA). Penumpuan program ini adalah untuk mengadakan kempen-kempen kesedaran gaya hidup murni di pelbagai tempat awam.

Pembangunan Generasi Muda

Pembangunan generasi muda perlu dibina sejak dari awal lagi. Justeru itu, PPIK melihat aktiviti yang bersifat latihan dan motivasi dianjurkan untuk memberi pendedahan dan bimbingan kepada golongan pelajar sejak dari alam persekolahan. Antara program yang telah dijalankan ialah KOnvensyen Pelajar Islam Kelantan (KPIK) yang memfokuskan pembinaan kepada pelapis kepimpinan diperingkat menengah. Program Perkampungan Menara Gading (MENARA). Program ini dikhususkan kepada pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Pelajaran Tinggi Malaysia (STPM). Seterusnya Perkhemahan Motivasi dan Kepimpinan Sekolah (MEKAR) yang dikhususkan kepada pelajar sekolah menengah dan rendah. Projek Sekolah Angkat turut dilakukan oleh PPIK dalam membantu negara membangunkan generasi muda. Tidak ketinggalan juga Program Kepimpinan Rakan Muda (KARISMA) yang memberi tumpuan kepada remaja bermasalah.

Keintelektualan dan Pemikiran

PPIK juga turut mengadakan program-program yang berfungsi sebagai pencetus wahana perbincangan sihat mengenai isu-isu semasa terutama dalam menangani kemelut dunia pelajar khususnya dan manfaat masyarakat umumya. Antara program-program yang dianjurkan oleh PPIK ialah Konvensyen Pendidikan Nasional, Kongress Mahasiswi Islam Kelantan, Muzakarah Kepimpinan , Wacana Ilmiah Bulanan dan Majlis Diskusi Ilmu. Aspek keilmuan dan keintelektualan merupakan pendekatan dan orientasi PPIK yang utama di kalangan pelajar dan masyarakat umumnya.

Penulisan, Penerbitan dan Teknologi Maklumat

PPIK dari masa ke semasa menyumbang pelbagai bentuk genre penulisan terutamanya rencana dan penulisan ilmiah melalui saluran media massa. Penulisan ini berkaitan dengan isu-isu pendidikan, perkembangan mahasiswa dan kemasyarakatan. Dalam bentuk sebegini jugalah PPIK dapat menyalurkan maklumat kepada para pelajar dan masyarakat. Antara bahan penerbitan PPIK ialah Siri Berkala "Suara Muda Kelantan", Siri Motivasi Pelajar Muslim Cemerlang (SMART) dan Monograf Berkala Koleksi Kertas Kerja PPIK.

Penumpuan terhadap teknologi maklumat turut digunakan sebagai medium pengantaraan kepada pelajar dan masyarakat. PPIK turut mempunyai laman weblog tersendiri yang memuatkan maklumat semasa pelajar, aktiviti persatuan dan rencana ilmiah. Laman weblog ini boleh diterokai melalui www.ppik-kelantan.blogspot.com


KEYAKINAN IDEALISME


PPIK menggariskan beberapa landasan teori sebagai orientasi gerakan persatuan ini iaitu :

Dakwah & Tarbiah
Gerakan Islam yang diasaskan dengan semangat amar makruf nahi mungkar (menyeru ke arah kebaikan dan menyanggah kemungkaran), mementingkan sistem pendidikan dan latihan ahli yang lengkap dan bersepadu.

Ilmiyyah (Berbudaya ilmu)
Gerakan yang ditunjangi oleh budaya ilmu yang mantap, rasional dan objektif dalam membezakan anatara hak dan batil.

Desekularisasi
Gerakan yang menggabungjalinkan ilmu-ilmu wahyu (revealed knowledge) dan ilmu-ilmu wahyu yang dituntut (acquired knowledge) dalam proses membangunkan ummat serta mengambil pendekatan mengintelektualkan ulama’ dan mengulama’kan intelektual.

Waşoţiyyah (Kesederhanaan)
Mengambil pendekatan yang sederhana dan tepat dengan menjauhi segala bentuk kecenderungan yang melampau.

Jamāhiriyyah (Akomodatif)
Mengambilkira kepelbagaian gaya hidup masyarakat dalam merangka gerak kerja terhadap sasaran dakwah yang berbeza.

Wāqi`iyyah (Setempat)
Menimbang realiti setempat yang cukup tersendiri dalam melaksanakan ‘manhaj mālizy’ (pendekatan ala Malaysia) dalam penyebaran dakwah.

Tārikhiyyah (Historis)
Sebuah gerakan yang mempunyai pengalaman dan prestasi gerak kerja yang terbukti berkesan, matang dan mampu kekal relevan sepanjang zaman.

Ālamiyyah (Global)
Menjadi gerakan yang dalam gerak kerjanya menjangkau dan merentasi sempadan geografi, politik, agama, budaya dan bangsa.

Non-Partisan
Mendokong kebenaran dan menyanggah kebatilan tanpa sebarang keterikatan dengan sebarang puak hingga menghalang pertimbangan rasional dan keadilan.


BUDAYA 7 PPIK


PPIK meletakkan budaya ilmu sebagai satu perkara wajib haraki (gerakan) yang mesti diamalkan oleh ahli persatuan :

Memugar budaya ilmu dan berakhlak mulia
Budaya ini selaras dengan tuntutan Allah di dalam surah Al-Alaq yang pertama diturunkan sebagai permulaan suatu kebangkitan dominan ilmu serta alam. PPIK di dalam orientasinya meletakkan Ālamiyyah sebagai ukuran kekuatan insan bagi membezakan yang hak dan batil. Ianya didasari oleh Al-Quran dan As-Sunnah serta ilmu-ilmu keduniaan lain yang menjadi adunan terbaik pembinaan insan berkualiti.

Bersedia untuk belajar, mengajar dan diajar
Sifat ini selaras dengan ciri-ciri pembinan generasi rabbāni yang melatih insan untuk bersifat terbuka, menerima pandangan dan dalam masa yang sama berhikmah dalam menegur pihak lain. Budaya ini mampu memupuk rasa rendah diri (tawadhu`) atas kelebihan yang ada dan memperbaiki kelemahan sendiri serta orang lain.

Penghayatan amalan kerohanian
Penghayatan budaya ini dilakukan melalui Qiamullail, zikir al-Mathurat dan amalan-amalan Rasulullah SAW secara istiqamah baik secara individu atau jemaah. Hubungan intim kita dengan Allah SWT merupakan prasyarat utama dalam membina kekuatan kita selaku gerakan pelajar Islam.

Memperkasa semangat ukhuwwah
Semangat ini terbina atas dasar aqidah seterusnya melahirkan rasa kasih sayang sesama insan kerana Allah. Ia mendorong insan untuk sama-sama menjaga kebajikan dan kepentingan insan lain. Rasulullah SAW berpesan dalam hadithnya yang bermaksud: tidak sempurna iman seorang daripada kamu sehingga kamu mengasihi saudara kamu sebagaimana kamu mengasihi saudara kamu sendiri. Hadis riwayat Bukhari

Menghayati amalan syura, amal jamā`iy & budaya kerja terancang
Amalan syura secara bersepadu dalam sistem keorganisasian dibuat bagi memastikan kelancaran perjalanan persatuan. Manakala budaya kerja terancang merupakan satu latihan disiplin ahli sebagai tanda patuh dan taat kepada keputusan yang telah dipersetujui bersama. Namun kesatuan amal ini hanya terlaksana dengan terikatnya kesatuan fikrah sehingga membentuk satu gelombang dakwah yang berterusan dan terencana.

Prihatin dan iltizam dengan isu semasa
Perbincangan dalam isu-isu sosial dan kemasyarakatan seperti isu pendidikan, kebejatan sosial, pencabulan hak asasi manusia dan lain-lain adalah antara usaha untuk membuka perspektif realiti umat Islam masa kini. Budaya ini penting dalam merancang, menganalisa dan merumus isu tersebut dalam rangka membela umat.

Menghayati rūh al-jihād fï sabïl al-Allah
Inilah peringkat tertinggi yang dapat dicapai hasil latihan dan semangat untuk meratakan kalimah iman dan amal di segenap alam. Peringkat ini hanya teruji dengan pengorbanan tidak berbelah bahagi terhadap urusan jamaah bersandarkan fiqh al-awlawïyah (fiqh keutamaan). Jiwa yang terbina di atas landasan jihad menuntut kesediaan diri insan dengan semua persiapan di atas.


OBJEKTIF GERAKAN


1. Merupakan badan gabungan kepada Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) dan menjadi satu badan induk yang mewakili pelajar-pelajar Islam di Kelantan untuk berkembang dan berjuang ke arah merealisasikan idealisme Islam yang syumul (komprehensif) selaras dengan tuntutan al-Quran dan as-Sunnah.

2. Mengeratkan dan merapatkan tali persaudaraan di antara semua pelajar Islam Malaysia.

3. Menjadi wakil untuk mengemukakan kesulitan, permintaan serta tuntutan pelajar-pelajar Islam kepada pihak yang berkaitan dengan masalah pelajaran, kebudayaan, kemasyarakatan dan lain-lain.

4. Mengadakan kemudahan kepada para pelajar tanpa mengira perbezaan agama, ekonomi, kaum, pergaulan hidup atau bahasa.

5. Mewakili pelajar-pelajar Islam semasa di dalam dan luar negara, merapatkan ukhuwwah Islamiah serta bekerjasama dengan persatuan-persatuan yang sama dasarnya dengan PPIK.


VISI, MISI & MOTTO PPIK


No. Pendaftaran

1129/94/kel

Visi

Menjana Generasi Rabbāni Demi Membina Tamadun Khayra Ummah

Misi

Gerakan pelajar Islam dinamik dan beriltizam melahirkan generasi muda ke arah memartabatkan idealisme dan cita-cita besar Islam

Motto

Hidup Biar Berjasa


 

Laman Pelajar Islam Kelantan | PPIK Copyright © 2010 Premium Wordpress Themes | by Media PPIK.